Otázka:

Ako sa správne píše názov tureckých kúpeľov? Je to hamam alebo hammam?

Heslá:

hamam, hammam

Odpoveď:

 

Názov tureckých kúpeľov sa vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) zachytáva v podobe hamam, ktorú možno považovať už za adaptovanú (prispôsobenú slovenskému pravopisu). V jazykovej praxi sa však používajú obe podoby hammam aj hamam a obe zodpovedajú jazykovej norme.

 

 


Otázka z 30. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hamam