Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo prorok v spojení p/Prorok Mohamed?

Heslá:

prorok

Odpoveď:

 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (M – N, 2015) sa pri hesle Mohamed uvádza exemplifikácia Alah zjavil prorokovi Mohamedovi Korán. V slovenčine sa slovo prorok v náboženskom význame „človek, prostredníctvom ktorého komunikuje Boh s ľuďmi“ považuje  za apelatívum a píše sa s malým začiatočným písmenom.

 

 


Otázka z 30. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prorok