Otázka:

Sú slovesá vo vetách Priebeh vyučovacích hodín matematiky, ich efektivita a kvalita boli rozdielne a Verbálna interpretácia a reflexia obsahu textu žiakmi boli na dobrej úrovni v správnom tvare množného čísla?

Heslá:

bol - boli

Odpoveď:

Slovesá vo vetách Priebeh vyučovacích hodín matematiky, ich efektivita a kvalita boli rozdielne Verbálna interpretácia a reflexia obsahu textu žiakmi boli na dobrej úrovni sú v správnom tvare množného čísla. 


Otázka z 04. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bol - boli