Otázka:

Pri ochladzovaní a tuhnutí polymérnych materiálov dochádza k zmenšovaniu ich objemu. Neviem, či je správne písať o zmrašťovaní alebo o zmršťovaní.

Heslá:

zmrašťovanie, zmršťovanie, zmŕšťovanie

Odpoveď:

 

Význam „zmenšiť objem scvrkávaním“ sa v slovenčine vyjadruje slovesami zmraštiť, zmrštiť aj zmŕštiť. Všetky tri podoby zodpovedajú spisovnej slovenčine a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktoré sú prístupné v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.

 

            Trom uvedeným slovesám zodpovedajú tri nedokonavé tvary zmrašťovať, zmršťovať, zmŕšťovať a tri slovesné podstatné mená zmrašťovanie, zmršťovanie zmŕšťovanie.

 

             Podľa vyhľadávania v Slovenskom národnom korpuse sa v jazykovej praxi najčastejšie používa výraz zmršťovanie, menej častý je výraz zmrašťovanie a výraz zmŕšťovanie s dlhým ŕ, sa vyskytuje len veľmi zriedkavo.

 

 


Otázka z 30. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmrašťovanie