Otázka:

Akého rodu je slovo sudoku? Ako sa určuje rod nesklonných podstatných mien?

Heslá:

sudoku, rod nesklonných substantív, indeklinábiliá

Odpoveď:

 

Nesklonné podstatné meno sudoku sa podľa zakončenia na -u zaraďuje v slovenčine medzi podstatné mená stredného rodu. Bližšie sa o rode nesklonných podstatných mien typu sudoku  môžete dočítať v časopise Kultúra slova v príspevku Ivety Vančovej O názve sudoku (KS, 2005, č. 4, s. 247, sprístupnené na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/4/ks2005-4.pdf) a všeobecnejšie v článku Patrika Patráša Otázka nesklonnosti názvov niektorých slovenských televíznych staníc (KS, 2015, č. 1, s. 10 – 21, dostupné na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2015/1/KS1-2015.pdf). Najucelenejšie informácie o nesklonných podstatných menách a ich rode získate v monografii Miroslavy Sokolovej Nový deklinačný systém slovenských substantív.

 

 


Otázka z 30. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 30. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sudoku