Otázka:

Nevieme sa s kolegom zhodnúť, či je vhodné používať v slovenčine výraz kapelník. Ja si myslím, že správne je to dirigent a že slová kapela a kapelník sú čechizmy.

Heslá:

kapelník, kapela

Odpoveď:

 

Pomenovanie menšieho hudobného súboru kapela sa do slovenčiny prevzalo v 18. storočí z taliančiny. Stredovekým latinským výrazom cappella sa pôvodne nazývala kaplnka, neskôr prenesene aj skupina hudobníkov hrávajúcich cirkevnú hudbu v kaplnkách (porov. Stručný etymologický slovník slovenčiny, 2015).

 

V slovenčine sa podstatné meno kapela hodnotí ako spisovný a štylisticky neutrálny výraz a takisto spisovné a štylisticky neutrálne je aj osobné podstatné meno kapelník, pomenovanie dirigenta kapely, čo si môžete overiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka na našej stránke slovnik.jul.savba.sk.

 

 


Otázka z 17. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kapelník