Otázka:

Ako sa skloňuje názov nákupného centra Novum? Správne je bol som v Nove alebo v Novume?

Heslá:

centrum, fórum, nóvum, Forum, Novum, Centrum

Odpoveď:

 

Všeobecné podstatné mená stredného rodu centrum, fórum, nóvum, ktoré sa prevzali z latinčiny, si v slovenčine zachovali skloňovanie s vynechávaním koncového -um, t. j. z centra, v centre, z fóra, na fóre, z nóva, o nóve. Ako pomenovanie nákupného centra alebo hotela sa vlastné mená Centrum, Forum, Novum skloňujú podľa zaužívanej jazykovej praxe so zachovávaním koncového -um, t. j. ako podstatné mená mužského rodu podľa vzoru dub: z Centrumu, v Centrume, z Forumu, vo Forume aj z Novumu, v Novume (podobne ako album, z albumu, v albume, konzum, z komzumu, v konzume, dátum, z dátumu, v dátume).

 

 


Otázka z 17. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu centrum