Otázka:

Ako sa píše spojenie p/Prvá d/Dáma, keď sa použije vo význame anglického výrazu First Lady?

Heslá:

prvá dáma

Odpoveď:

 

V angličtine sa ustálene používa spojenie First Lady v takejto grafickej podobe s veľkými začiatočnými písmenami ako neoficiálny titul prezidentovej manželky. Spojením first lady písaným s malými začiatočnými písmenami sa označuje žena líderka v určitej spoločenskej alebo profesijnej oblasti.

V slovenčine sa označenie najvyššie postavenej ženy v štáte nepovažuje za vlastné meno a spojenie prvá dáma sa píše vždy s malým začiatočným písmenom. Mohli ste sa o tom presvedčiť aj v slovenských lexikografických príručkách na našej stránke slovnik.juls.savba.sk pri heslovom slove dáma (pozri Slovník súčasného slovenského jazyka, A – G, 2006).

 

            Text príspevku o výraze prvá dáma publikovaného v časopise Kultúra slova, na ktorý ste sa spytovali, nájdete na stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1969/5/ks1969-5.lq.pdf

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prvá dáma