Otázka:

V spravodajstve používajú spojenia ako šiesty najväčší okres alebo siedmy najrýchlejší bežec. Podľa mňa je to nezmysel, veď najväčší či najrýchlejší môže byť len jeden.

Heslá:

najväčši, najrýchlejší, najlepší, superlatív

Odpoveď:

 Superlatív prídavných mien ako najväčší, najlepší, najrýchlejší vyjadruje najvyššiu mieru vlastnosti, ktorá sa už nedá ďalej stupňovať. Superlatívne tvary sa však nepoužívajú iba v súvislosti s jednotlivcami (najlepší môže byť len jeden) či s jednotlivými vecami (z ponúkaných hodiniek si vybral tie najlacnejšie), ale aj na označenie kategórie, napr. najlepší študenti pôjdu na výmenný pobyt do USA, vyberal si z najlacnejších jedál, najmenšie deti sa rozplakali, najviac odpadu vyprodukovali dva najväčšie okresy Trenčianskeho kraja a pod.

Slovenská republika má v súčasnosti 79 okresov, takže určitý počet okresov možno zaradiť do kategórie najväčších a podľa poradia možno jeden okres označiť ako šiesty najväčší okres. Podobne aj pri väčšom počte bežcov možno vyčleniť kategóriu najrýchlejších a bežca, ktorý dobehol ako siedmy, môžeme označiť za siedmeho najrýchlejšieho bežca. Nedá sa presne vymedziť, koľko športovcov sa musí zúčastniť na pretekoch, aby bolo možné vyčleniť početnejšiu skupinu najlepších, ale napríklad pri päťdesiatke pretekárov možno označiť toho, kto sa umiestnil na 7. mieste, za siedmeho najrýchlejšieho

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu najväčši