Otázka:

Píše sa v tejto vete čiarka pred spojkou ako? Príbeh plný inšpirácie a dôvodov na zamyslenie sa na tému ako najlepšie riadiť firmu.

Heslá:

čiarka pred ako, neurčitok vo vete

Odpoveď:

 

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole 2.4.1. Vyčleňovacia funkcia čiarky v bode 10 písm. e) sa uvádza: „Čiarka sa píše aj pred zámenom ako vo funkcii spájacieho výrazu, keď uvádza jednočlennú vetu vyjadrenú neurčitkom a prípadným ďalším vetným členom, napr. Nevedel, ako sa zachovať. – Prišiel na to, ako prispôsobiť telo chladu.

 

            Čiarka pred zámennou spojkou ako sa píše aj v podraďovacom súvetí Príbeh plný inšpirácie a dôvodov na zamyslenie sa na tému, ako najlepšie riadiť firmu. Pripomíname však, že pri činnostných podstatných menách odvodených od zvratných slovies netreba zachovávať morfému sa, ak to nie je z významového hľadiska nevyhnutné. Vetu Vám odporúčame upraviť takto: Príbeh plný inšpirácie a dôvodov na zamyslenie na tému, ako najlepšie riadiť firmu.

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu čiarka pred ako