Otázka:

Ako sa v slovenčine používa nové slovo lockdown?

Heslá:

lockdown, lockdownový

Odpoveď:

 

Anglický výraz lockdown („uzamknutie, uzatvorenie“) sa v angličtine používa okrem iného na pomenovanie bezpečnostných opatrení obmedzujúcich pohyb na verejnosti v dôsledku pandemickej situácie. V tomto význame sa výraz lockdown začal používať v čase pandémie ochorenia COVID-19 aj na Slovensku. V slovenčine sa slovo lockdown používa v pôvodnej anglickej podobe, vyslovuje sa [lokdaun] a skloňuje sa ako neživotné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub, napr. v čase lockdownu, uvažuje sa o lockdowne, krajina pred lockdownom. Od podstatného mena lockdown sa v slovenčine utvorilo aj vzťahové prídavné meno lockdownový, napr. lockdownový pondelok, želáme príjemný lockdownový večer, lockdownová generácia, hráme vám na zlepšenie lockdownovej nálady.

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lockdown