Otázka:

Slovo znovuuzatvárateľný som nenašiel v slovníkoch slovenského jazyka. Je toto slovo spisovné?

Heslá:

uzatvárateľný, znovuuzatvárateľný

Odpoveď:

 

Zložené prídavné meno znovuuzatvárateľný sa v jazykovej praxi používa väčšinou v súvislosti s obalmi, ktoré sú uspôsobené tak, aby ich bolo možné po otvorení znovu zatvoriť, napr. znovuuzatvárateľný obal čokolády, znovuuzatvárateľné vrecká, znovuuzatvárateľné balenie. Toto prídavné meno sa nespracovalo do lexikografických príručiek možno aj z dôvodu, že prvá časť zloženého slova znovu- je z významového hľadiska v podstate zbytočná. Obaly sa po prvom otvorení buď už nedajú znovu zavrieť, alebo sa dajú zavrieť. Na vyjadrenie toho, že obal je uspôsobený tak, aby ho bolo možné uzatvárať, stačí prídavné meno uzatvárateľný. Napriek tomu možno prídavné meno znovuuzatvárateľný považovať za správne utvorené a zodpovedajúce norme spisovnej slovenčiny.

 

 

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uzatvárateľný