Otázka:

Hráč počítačových hier je v slovenčine gamer alebo gejmer?

Heslá:

gamer, gejmer

Odpoveď:

 

Cudzie slová, ktoré sa začnú používať v slovenčine, sa zvyčajne časom adaptujú – prispôsobia sa slovenskému pravopisu. Anglické pomenovanie hráča počítačových hier gamer (výslovnosť [gejmer]) sa v slovenčine používa už aj v adaptovanej podobe gejmer. V slovenských lexikografických príručkách zatiaľ nie je spracovaná ani jedna podoba tohto slova, ale obe podoby možno považovať za správne (anglickú pôvodnú pravopisnú podobu gamer aj adaptovanú podobu gejmer). V oboch prípadoch ide o životné podstatné meno mužského rodu vzoru chlap.

 

Niektoré slová cudzieho pôvodu fungujú ako dvojtvary (t. j. pôvodná podoba/adaptovaná podoba) aj desaťročia, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách sprístupnených na našej stránke slovnik.juls.savba.sk (pozri napr. slová teenager/tínedžer).

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gamer