Otázka:

Píše sa vo vete "Z lásky mamine" čiarka?

Heslá:

príslovkové určenie, čiarka, z lásky

Odpoveď:

 

Vo vete Z lásky mamine ani vo vete Mamine z lásky sa čiarka nepíše (príslovkové určenie z lásky sa neoddeľuje čiarkou).

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu príslovkové určenie