Otázka:

Využíva sa v slovenčine spojenie "vyzerá, akoby mu (boli) včely uleteli ako prirovnanie?

Heslá:

akoby mu včely uleteli

Odpoveď:

Prirovnanie vyzerá, akoby mu (boli) včely uleteli sa vo frazeologických príručkách neuvádza, no je pomerne rozšírené a častejšie sa používa na charakterizáciu osoby, ktorá je bezradná, nespokojná, nesvoja, skleslá, zamračená, ktorú niečo trápi alebo je nešťastná.


Otázka z 13. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu akoby mu včely uleteli