Otázka:

Ako sa správne čítajú zlomky? Napríklad ja čítam zlomok 7/35 sedem päťatridsatín. Manželka tvrdí, že je to čechizmus a že po slovensky sa to číta sedem tridsaťpätín.

Heslá:

sedem päťatridsatín, sedem tridsaťpätín, čítanie zlomkov

Odpoveď:

 

Zlomky s menovateľom nad 20 sa zvyčajne čítajú v opačnom poradí, napr. 1/34 jedna štyriatridsatina, 3/45 tri päťaštyridsatiny, 7/21 sedem jedenadvadsatín a pod. Nejde o čechizmy, takto sa zlomky väčšinou čítajú preto, že nie všetky tvary sa dokážu utvoriť aj s bežným slovosledom (porov. napr. 1/52, 4/41).

 

Zlomky, pri ktorých sa dá utvoriť aj tvar s bežným slovosledom, napr. 7/35 - sedem tridsaťpätín, možno čítať aj takto, najmä ak sa zlomok v texte vyskytuje ako jediný. Keďže sa však tento spôsob nedá aplikovať na všetky čísla, odporúčame napríklad pri vyučovaní matematiky zlomky čítať (resp. aj písať slovom) jednotne v opačnom poradí, t. j. sedem päťatridsatín.

 

 


Otázka z 08. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 08. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sedem päťatridsatín