Otázka:

Ako sa v slovenčine skloňuje anglické meno Joe a ako sa od neho tvorí privlastňovacie prídavné meno?

Heslá:

Joe - Joea/Joa, Joeovo/Joovo auto

Odpoveď:

Anglické meno Joe s výslovnosťou [džou] sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru chlap, pričom koncové e sa v písme väčšinou zachováva: G Joea [džoua], D Joeovi [džouovi], A Joea [džoua], L (o) Joeovi [džouovi], I (s) Joeom [džouom].  Privlastňovacie prídavné meno tvoríme podľa vzoru otcov takisto so zachovávaním samohlásky e: Joeovo [džoovo] auto.

Variantné skloňovanie mena Joe s vynechávaním takzaveného nemého e (ktoré sa na konci slova nevyslovuje) takisto zodpovedá slovenskej jazykovej norme, ale používa sa zriedkavejšie, zrejme aj pre nezvyčajnosť podôb D a L Joovi a I Joom, ako aj odvodeného privlastňovacieho mena Joovo auto, Joov program a pod.


Otázka z 12. 11. 2020 bola zodpovedaná dňa 12. 11. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Joe - Joea/Joa