Otázka:

Ktoré spojenie je správne: pozmeňovací návrh alebo pozmeňujúci návrh?

Heslá:

pozmeňovací, pozmeňujúci

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno pozmeňovací („určený, používaný na pozmeňovanie“) aj príčastie – t. j. neurčitý slovesný tvar –  pozmeňujúci („ktorý pozmeňuje“) sú správne utvorené. Z dvojice spojení pozmeňovací návrh/pozmeňujúci návrh, ktoré sa používajú v jazykovej praxi, považujeme za vhodnejšie spojenie pozmeňovací návrh, ktoré presnejšie vyjadruje, že účelom návrhu je dosiahnuť zmenu, napr. Tieto doplnenia a pozmeňovacie návrhy rušia päťročné oslobodenie od platenia dane z príjmov. Príčastie pozmeňujúci je vhodné napríklad vo výpovedi Prijali návrh pozmeňujúci pôvodné znenie zákona.


Otázka z 14. 10. 2020 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pozmeňovací