Otázka:

Ako sa má správne písať meno bieloruskej prezidentskej kandidátky? Niekde sa uvádza Cichanovskaja alebo Cichanouská aj Cichanovská, inde Tichanovskaja, Tichanouská, Tichanovská, či dokonca Tsikhanouskaya... Ja si myslím, že podľa zásad prepisu z azbuky do latinky má byť v slovenčine Tichanovská.

Heslá:

Tichanovská, Cichanovská

Odpoveď:

 

Meno bieloruskej političky má v ruštine podobu Светлaна Геoргиевна Тиханoвская, čomu zodpovedá slovenský prepis Svetlana Georgijevna Tichanovskaja. V bieloruštine však má jej meno podobu Святлана Георгіеўна Ціханоўская – v prepise z bieloruštiny do slovenčiny Sviatlana Georgijevna Cichanovskaja (prechýlená podoba Cichanovská). Písmeno bieloruskej abecedy ў sa prepisuje do slovenčiny ako v. Tabuľky prepisu z cyrilského písma nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), ktoré sú sprístupnené na našej stránke https://www.juls.savba.sk/psp_2013.html (zvoľte textovú časť). Pri odvodzovaní prechýlenej podoby ženského priezviska v slovenčine sa vychádza z mužského priezviska, ktoré je Cichanovski (Ціханоўскі). Prechýlená podoba priezviska Sviatlany Cichanovskej je Cichanovská. V slovenských médiách sa meno političky zvyčajne vyslovuje ako [cichanovská], čo je v súlade s bieloruskou podobou jej priezviska.

Variantnosť písania mien obyvateľov bývalých zväzových republík ZSSR je dôsledkom toho, že v bývalom Sovietskom zväze bola jednotným úradným jazykom ruština, ktorá si dodnes zachovala postavenie jazyka inteligencie (a popri nej fungovali ako úradné jazyky v jednotlivých zväzových republikách ich národné jazyky). V komunikácii v ruskom jazyku sa aj dnes používajú bieloruské mená v ruskej podobe, kým v bieloruštine sa používa domáca bieloruská podoba mien.

Podoba mena Tsikhanouskaya zodpovedá anglickému prepisu bieloruskej podoby priezviska do latinky.

 

 


Otázka z 26. 08. 2020 bola zodpovedaná dňa 26. 08. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tichanovská