Otázka:

Neviem sa rozhodnúť, či má byť v týchto vetách Slnko s veľkým S alebo slnko s malým s: Zásadný rozdiel medzi modrým svetlom zo s/Slnka a HEV je ten, že naše telefóny sú k nám omnoho bližšie ako s/Slnko a kľúčová je práve táto blízka expozícia. Oproti tomu je modré svetlo zo s/Slnka rozptýlené a vzdialené.

Heslá:

slnko/Slnko

Odpoveď:

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003, dostupný na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk) nebeské teleso vysielajúce do vesmíru teplo a svetlo sa nazýva slnko. Toto všeobecné podstatné meno sa píše s malým začiatočným písmenom. S veľkým začiatočným písmenom sa píše slovo Slnko ako vlastné meno – názov centrálnej hviezdy slnečnej sústavy – v astronomickej terminológii.

     V kontextoch, ktoré tematicky nespadajú vyslovene do oblasti astronómie, Vám odporúčame písať podstatné meno slnko s malým začiatočným písmenom, t. j. zdrojom modrého svetla je zvyčajne slnko, vystavovanie sa modrému svetlu zo slnka môže stimulovať bdelosť či Zásadný rozdiel medzi modrým svetlom zo slnka a HEV je ten, že naše telefóny sú k nám omnoho bližšie ako slnko a kľúčová je práve táto blízka expozícia. Oproti tomu je modré svetlo zo slnka rozptýlené a vzdialené. K tejto problematike Vám odporúčame pozrieť si aj odpoveď v internetovej jazykovej poradni na stránke https://jazykovaporadna.sme.sk/h/slnko/5769/.


Otázka z 10. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slnko/Slnko