Otázka:

Na železnici sa koľaj určená na vyhýbanie vlakov nazýva výhybňa. Ako sa volá miesto na ceste, kde sa môžu vyhýbať autá?

Heslá:

vyhýbací záliv, vyhýbacie miesto

Odpoveď:

 

Rozšírené miesto na ceste, kde sa môže auto vyhnúť, sa nazýva vyhýbací záliv alebo niekedy aj vyhýbacie miesto.

            V norme STN P 73 6425 sa záliv definuje takto: „súčasť pozemnej komunikácie, ktorá nezasahuje do jazdného pruhu alebo pridruženého pruhu a je ohraničená dĺžkovo obmedzeným priamym úsekom pre zvolený počet vozidiel, odbočovacím a pripájacím pruhom, alebo vyraďovacím a zaraďovacím úsekom“.


Otázka z 10. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyhýbací záliv