Otázka:

Píšem odbornú prácu a veľký problém mám s písaním niektorých historických názvov. Niektoré spojenia sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, niektoré s malým alebo tak i tak. Niektoré spojenia sa uvádzajú odlišne aj v jednotlivých slovníkoch slovenského jazyka. Prečo je to tak?

Heslá:

historické názvy

Odpoveď:

Písanie niektorých historických názvov je v slovenčine rozkolísané, odráža sa v ňom odlišné hodnotenie pomenúvaných pojmov zo strany historikov a následne aj jazykovedcov. Úzus písania historických názvov vychádza z toho, že spojenia, ktoré v danom historickom období fungovali ako oficiálne názvy, považujeme za vlastné mená a píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom, kým názvy, ktoré dodatočne vytvorili historici alebo publicisti, píšeme zvyčajne s malým začiatočným písmenom. Ak sa však takýto názov stane oficiálnym, môže sa ustáliť jeho písanie s veľkým začiatočným písmenom (napr. Veľkomorovská ríša, Byzantská ríša, České kráľovstvo i Kráľovstvo české...). Viac si o tejto problematike môžete prečítať v príspevku O pravopise niektorých historických názvov v časopise Slovenská reč, 1991, ktorý je dostupný na stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/1991/2/sr1991-2-lq.pdf


Otázka z 10. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu historické názvy