Otázka:

Ako sa správne píše názov fašistického zoskupenia z 2. svetovej vojny os Berlín - Rím - Tokio. Niekde píšu slovo os s malým začiatočným písmenom, inde píšu Os s veľkým O, niekde to píšu so spojovníkom, inde s pomlčkami. A takisto slovo o/Os samostatne, napr. spojenci osi/Osi?

Heslá:

Os Berlín – Rím – Tokio, os/Os

Odpoveď:

 

Keďže historické názvy Dohoda (spojenecký blok Francúzska, Ruska a Veľkej Británie v 1. svetovej vojne) a Spojenci (štáty bojujúce v 2. svetovej vojne proti fašizmu) sa považujú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, odporúčame Vám písať s veľkým začiatočným písmenom aj názov fašistického zoskupenia Os Berlín – Rím – Tokio. Vzťah rovnocennosti spojencov (v názve ich reprezentujú hlavné mestá krajín paktu) sa vyjadruje pomlčkou, t. j. dlhšou vodorovnou čiarkou, ktorá sa od slov oddeľuje medzerami. O písaní samotného slova Os ako skráteného názvu s veľkým začiatočným písmenom by sa dalo diskutovať, ale v jazykovej praxi je takéto písanie zaužívané, a preto sa prikláňame k tejto podobe. Ako kratšie pomenovanie možno namiesto výrazu Os používať aj spojenie fašistický pakt.


Otázka z 10. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Os Berlín – Rím – Tokio