Otázka:

Ako mám písať názvy nemeckých vojenských hodností z čias druhej svetovej vojny obergruppenführer/Obergruppenführer a reichsführer SS/Reichsführer SS?

Heslá:

obergruppenführer, reichsführer

Odpoveď:

 

   Osobné podstatné meno obergruppenführer sa uvádza v takejto podobe v Slovníku cudzích slov (2005), ktorý nájdete spolu s ďalšími slovníkmi na našej stránke slovnik.juls.savba.sk, aj vo Veľkom slovníku cudzích slov (SAMO, 2008). Toto pomenovanie hodnosti generálplukovníka v bývalej nacistickej organizácii SS prevzaté z nemčiny Vám odporúčame písať podľa slovenského pravopisu ako všeobecné podstatné meno s malým začiatočným písmenom. Analogicky Vám odporúčame písať aj názov hodnosti reichsführer SS, ktorý sa neuvádza v slovenských slovníkoch cudzích slov. V slovenských textoch sa používa aj slovenský ekvivalent ríšsky vodca SS (a minister polície Heinrich Himmler).


Otázka z 10. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obergruppenführer