Otázka:

Pomáham dcére s učením a nevieme, ako určiť pád podstatného mena ryhy vo vete Pri sťahovaní nábytku vznikli na dlážke hlboké ryhy a podstatného mena potôčik vo vete Za dedinou tečie bystrý potôčik.

Heslá:

určovanie pádov

Odpoveď:

 

Keďže na neživotné podstatné mená sa pýtame opytovacím zámenom čo, ktoré má rovnaký tvar v nominatíve (Čo je to?) aj v akuzatíve (Čo vidím?), pri určovaní týchto pádov je dobré pomáhať si aj pri neživotných podstatných menách opytovacím zámenom kto, ktorým sa pýtame na osoby. Zámeno kto má na rozdiel do zámena čo odlišné tvary v nominatíve (kto) a v akuzatíve (koho). Ak sa spýtame Kto/čo vzniklo na dlážke?, je zrejmé, že vo vete Pri sťahovaní nábytku vznikli na dlážke hlboké ryhy je podstatné meno ryha v nominatíve. Podobne pri vete Za dedinou tečie bystrý potôčik sa môžeme na podstatné meno potôčik spýtať pádovou otázkou Kto/čo tečie za dedinou? a takto si overiť, že podstatné meno potôčik je v tejto vete v nominatíve. Na porovnanie uvádzame podobnú vetu s akuzatívom: Za dedinou Janko uvidel bystrý potôčik. Tu sa na podstatné meno potôčik pýtame Koho/čo uvidel Janko za dedinou?, takže ide o akuzatív.


Otázka z 10. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu určovanie pádov