Otázka:

Musí byť vo vete "Stretnutie sa uskutoční dňa 1. 5. 2020" slovo dňa? Píše sa pri uvádzaní dátumu čiarka, t. j. "v Bratislave, dňa 1. 5. 2020"?

Heslá:

dátum, dňa

Odpoveď:

 

Pri uvádzaní dátumu je tvar podstatného mena deň – dňa vo vete prebytočný, lebo z kontextu je jasné, že čísla v dátume vyjadrujú konkrétny deň. Odporúčame Vám uprednostňovať formulácie typu Stretnutie sa uskutoční 1. 5. 2020.

Príslovkové určenia miesta a času v administratívnych údajoch ako Bratislava 1. 5. 2020 či v Bratislave 1. mája 2020 sa neoddeľujú čiarkou, a to ani v spojení v Bratislave dňa 1. 5. 2020 (tu však platí to, čo sme uviedli v bode 1).


Otázka z 10. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu dátum