Otázka:

Opravujem text, v ktorom je spojenie imersívny pocit z virtuálneho sveta. Čo znamená imersívny?

Heslá:

immerse, imersívny/imerzívny

Odpoveď:

 

Prídavné meno imersívny (ani imerzívny) sa neuvádza vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka ani v slovenských slovníkoch cudzích slov. V slovenčine sa používa len výraz imerzia prevzatý z latinčiny, ktorý funguje v niektorých vedných odboroch ako odborný termín. Vzťahové prídavné meno má podobu imerzný.

Predpokladáme, že spojenie imersívny pocit z virtuálneho sveta je výsledkom nesprávneho prekladu z angličtiny. Anglické sloveso immerse sa do slovenčiny prekladá podľa kontextu ako ponoriť sa, vnoriť sa, pohrúžiť sa, zahĺbiť sa. Prídavné meno immersive sa do slovenčiny v podobných kontextoch prekladá väčšinou voľnejšie, ako umožňujúci ponoriť sa do virtuálneho sveta, poskytujúci podmanivý/úchvatný/dokonalý zážitok z virtuálneho sveta, umožňujúci nechať sa úplne pohltiť virtuálnym svetom ap.


Otázka z 07. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu immerse