Otázka:

Chcem sa spýtať, či sú v tejto vete spravne umiestnené čiarky: Lahodnú chuť mu dodáva nielen tradičná receptúra, ale aj to, že väčšinu obdobia sa ovce pasú na horských lúkach.

Heslá:

nielen - ale aj, čiarka pred spojkou že

Odpoveď:

 

V súvetí Lahodnú chuť mu dodáva nielen tradičná receptúra, ale aj to, že väčšinu obdobia sa ovce pasú na horských lúkach sú čiarky umiestnené správne. Pred priraďovacou spojkou ale sa vždy píše čiarka, a to aj v rámci spájacieho výrazu nielen – ale aj, ktorým sa vyjadruje stupňovací vzťah. Čiarka sa píše aj pred podraďovacou spojkou že, ktorou sa uvádza vedľajšia veta.


Otázka z 07. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nielen - ale aj