Otázka:

Píše sa v nasledujúcich vetách čiarka pred ako? Päť tipov, ako zostaviť vínnu kartu. – Päť tipov, ako nájsť, udržať si a rozvíjať zamestnancov.

Heslá:

čiarka pred ako, neurčitok

Odpoveď:

 

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole 2.4.1. Vyčleňovacia funkcia čiarky v bode 10 písm. e) sa uvádza: „Čiarka sa píše aj pred zámenom ako vo funkcii spájacieho výrazu, keď uvádza jednočlennú vetu vyjadrenú neurčitkom a prípadným ďalším vetným členom, napr. Nevedel, ako sa zachovať.Prišiel na to, ako prispôsobiť telo chladu.

            Čiarka sa píše aj vo vetách Päť tipov, ako zostaviť vínnu kartu.  Päť tipov, ako nájsť, udržať si a rozvíjať zamestnancov.


Otázka z 07. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu čiarka pred ako