Otázka:

Nevieme sa dohodnúť, ako rozumieť tomuto zadaniu: Slávik spieval bez 5 sekúnd 5 hodín a 5 minút. Ako dlho slávik spieval? Máme tých 5 sekúnd odpočítať alebo pripočítať?

Heslá:

bez 5 sekúnd

Odpoveď:

 

Predložkou bez sa vyjadruje predovšetkým chýbanie, neprítomnosť niečoho alebo odpočítavanie. Formuláciu slávik spieval bez 5 sekúnd 5 hodín a 5 minút však možno interpretovať dvoma spôsobmi. Prvý a bežnejší spôsob interpretácie je, že do piatich hodín a piatich minút chýbalo päť sekúnd, t. j. 5 sekúnd treba odpočítať (slávik spieval 5 hodín 4 minúty a 55 sekúnd). Predložkou bez sa však môže vyjadriť aj význam „odhliadnuc od niečoho, neberúc niečo do úvahy“. V tom prípade môžeme spojenie slávik spieval bez 5 sekúnd 5 hodín a 5 minút chápať aj tak, že ak neberieme do úvahy taký zanedbateľný časový úsek, ako je 5 sekúnd, môžeme konštatovať, že slávik spieval (približne) 5 hodín a 5 minút – ale ak chceme uviesť presný čas trvania spevu, musíme tých opomenutých 5 sekúnd pripočítať, t. j. slávik spieval 5 hodín 5 minút a 5 sekúnd


Otázka z 07. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bez 5 sekúnd