Otázka:

Máme v slovenčine slovo zapravdu (napr. dať niekomu zapravdu)?

Heslá:

dať za pravdu

Odpoveď:

Jednoslovný výraz zapravdu nenájdete v slovníkoch slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na našej stránke slovniky.juls.savba.sk. Vo frazeologizme dať (niekomu) za pravdu je spojenie predložky za s akuzatívom podstatného mena pravda. Takáto dvojslovná podoba zodpovedá spisovnej slovenčine v jej kodifikovanej podobe a nájdete ju aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka sprístupnenom na našej stránke slovnik.jul.savba.sk (heslo pravda).


Otázka z 07. 05. 2020 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dať za pravdu