Otázka:

Ako sa správne píšu slová s prvou časťou korona-?

Heslá:

koronavírus, koronaepidémia, koronakríza, korona, koronový

Odpoveď:

Zložené slová s prvou časťou korona- sa v súčasnosti používajú najmä v publicistike. Popri jednoslovných pomenovaniach ako koronaepidémiakoronapandémiakoronakríza sa zriedkavejšie vyskytujú aj dvojslovné pomenovania s prídavným menom koronový, napr. koronová kríza, koronová PN, koronoví pacienti, koronová hystéria. V takýchto prípadoch sa prikláňame k používaniu jednoslovných výrazov s prvou časťou korona- (koronakrízakoronaepidémia). V odborných textoch by sa mal používať iba termín koronavírus a spojenia s odvodeným prídavným menom koronavírusový, napr. koronavírusový test, koronavírusová kríza, koronavírusové opatrenia ap.


Otázka z 20. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 20. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu koronavírus