Otázka:

Mohli by ste mi napísať, ako sa skloňuje meno Guy de Maupassant?

Heslá:

Guy de Maupassant

Odpoveď:

Francúzske mužské meno Guy (výsl. [gi]) sa skloňuje podľa vzoru kuli(od) Guyho, Guymu, (stretnem) Guyho, (o) Guym, (s) Guym. Meno francúzskeho spisovateľa Guy de Maupassanta v spojení s priezviskom (tzv. šľachtickým predikátom) ostáva nesklonné: (od) Guy de Maupassanta, Guy de Maupassantovi, (čítam) Guy de Maupassanta, (o) Guy de Maupassantovi, (s) Guy de Maupassantom.


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Guy de Maupassant