Otázka:

Ako sa píše názov mesta v blízkosti Černobyľa: Pripjať alebo Pripiať? A akého je rodu?

Heslá:

Pripiať, pripiatsky, Bukurešť, bukureštský, Hradiště, hradištský, Hrochoť, hrochotský

Odpoveď:

Názov mesta, v ktorého blízkosti sa odohrala černobyľská jadrová havária, má v slovenčine pravopisnú podobu Pripiať. Názov Pripiať je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru kosť(z) Pripiati, Pripiati, (navštíviť) Pripiať, (o) Pripiati, (za) Pripiaťou. Od názvu Pripiať utvoríme vzťahové prídavné meno príponou -sky, pred ktorou sa mäkká spoluhláska ť mení na t – pripiatsky (porov. Bukurešť – bukureštský, Hradiště – hradištský, Sihoť – sihotský, Hrochoť – hrochotský.


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pripiať