Otázka:

Ako sa vyslovuje slovo pointa?

Heslá:

pointa

Odpoveď:

Pri slove pointa väčšina súčasných príručiek vrátane Pravidiel slovenskej výslovnosti uvádza výslovnosť [poenta], ktorá vychádza z francúzskeho originálu. V súčasnej jazykovej praxi sa pri slove pointa uplatňuje aj výslovnosť podľa jeho písanej podoby, čiže [pointa], ktorá sa doplní ako variantná výslovnosť daného slova v nových vydaniach príslušných príručiek.


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pointa