Otázka:

Ako sa skloňuje názov nákupného centra v Žiline Mirage?

Heslá:

Mirage, miráž

Odpoveď:

Názov nákupného centra Mirage je odvodený z francúzskeho slova mirage, výsl. [miráž], ktoré má význam „fatamorgána; vidina, prelud“. Toto slovo v slovenčine zdomácnelo a používa sa v zhode s výslovnosťou v pravopisnej podobe miráž vo význame „klamná predstava, prelud, vidina“. Slovo miráž zachytávajú slovníky cudzích slov ako knižný výraz. Slová francúzskeho pôvodu so zakončením na -áž, napr. garáž, kamufláž, gramáž, griláž, pasáž, reportáž, sú v slovenčine ženského rodu a skloňujú sa podľa vzoru dlaň. Cudzí názov Mirage sa teda skloňuje podľa vzoru dlaň, a to tak, že sa k celému slovu pridávajú príslušné pádové prípony. To znamená, že koncové nemé e, ktoré vo francúzštine signalizuje výslovnosť predchádzajúceho písmena ako ž, je potrebné pri skloňovaní zachovať: (z) Miragee [miráže], (k) Miragei [miráži], (navštíviť) Mirage [miráž], (v) Miragei [miráži], (s) Mirageou [mirážou].


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mirage