Otázka:

Ako sa skloňuje meno Giuseppe Verdi? Treba ho skloňovať celé – meno aj priezvisko?

Heslá:

Giuseppe Verdi, Imre Nagy, André Breton, Giovanni Boccaccio, Harry Truman

Odpoveď:

Meno slávneho talianskeho hudobného skladateľa možno skloňovať celé – (od) Giuseppeho Verdiho, (k) Giuseppemu Verdimu, Giuseppeho Verdiho, (o) Giuseppem Verdim, (s) Giuseppem Verdim – alebo možno skloňovať iba priezvisko a krstné meno ponechať nesklonné: (od) Giuseppe Verdiho, (k) Giuseppe Verdimu, Giuseppe Verdiho, (o) Giuseppe Verdim, (s) Giuseppe Verdim. Takto sa skloňujú aj ostatné mená, v ktorých je krstné meno zakončené na samohlásku -e, -é, -i, -y, čiže tie, ktoré patria do vzoru kuli, napr. Imre Nagy – Imreho Nagya/Imre Nagya, André Breton – Andrého Bretona/André Bretona, Giovanni Boccaccio – Giovanniho Boccaccia/Giovanni Boccaccia, Harry Truman – Harryho Trumana/Harry Trumana


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Giuseppe Verdi