Otázka:

Ako skloňujeme české miestne názvy zakončené na -ice, napr. Sušice?

Heslá:

Sušice, Hranice, Lužnice, Skalice, Kopřivnice, Lipnice, české miestne názvy

Odpoveď:

České miestne názvy zakončené na -ice nemajú v češtine rovnaké skloňovanie: väčšina má platnosť pomnožných podstatných mien, napr. Litoměřice, Budějovice, Domažlice, Strakonice, Hranice, niektoré sa používajú ako podstatné meno ženského rodu v jednotnom čísle, napr. Lednice, Lužnice, Skalice, Kopřivnice, Lipnice. Názvom Sušice sa označuje jednak mesto ležiace v Čechách (ide o tvar jednotného čísla), ale i mesto na Morave (ide o tvar množného čísla). V slovenčine odporúčame názov Sušice skloňovať ako pomnožné podstatné mená podľa vzoru ulica, tak ako je zaužívané pri názvoch Budějovice, Domažlice, Strakonice.

Viac o tejto téme si môžete prečítať v článku I. Vančovej České geografické názvy v slovenčine. Niektoré problémy používania českých názvov obcí (dostupné na www.juls.savba.sk/ediela/ks/2016/2/KS2-2016.pdf).


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sušice