Otázka:

Prekladajú sa názvy českých miest a obcí typu Slavkov u Brna, Skalice u Znojma a pod. do slovenčiny ako Slavkov pri Brne, Skalica pri Znojme?

Heslá:

Slavkov u Brna, Skalice u Znojma, Bystřice nad Pernštejnem, Frenštát pod Radhoštěm, Háj ve Slezsku, Hořice na Šumavě, české miestne názvy

Odpoveď:

Názvy českých miest s predložkovým spojením sa v slovenčine uvádzajú v pôvodnej podobe. České predložky sa v nich nenahrádzajú slovenskými a v názve s predložkou sa zachovávajú české prípony, napr. Bystřice nad Pernštejnem (nie nad Pernštejnom), Frenštát pod Radhoštěm (nie pod Radhošťom), Háj ve Slezsku (nie Sliezsku), Hořice na Šumavě (nie na Šumave), čiže aj Slavkov u Brna, Skalice u Znojma.


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Slavkov u Brna