Otázka:

Ako sa nabralo v slovenskom spisovnom jazyku slovo orkán, ktoré pomenúva silný vietor? V škole som sa učil, že pomenovanie najsilnejšieho vetra je v slovenčine uragán, kým po česky je to orkán.

Heslá:

orkán, uragán, hurikán

Odpoveď:

Slová orkán, uragán, ale i hurikán majú spoločný pôvod, no pri každom bol iný sprostredkujúci jazyk. Slovo orkán pochádza z holandského slova orkaan, čo je prevzatie zo španielskeho slova huracán, ktoré má pôvod v indiánskom výraze hurakán s významom „mohutná búrka“. Slovo hurikán pochádza z anglického slova hurricane a slovo uragán z francúzskeho slova ouragan, ktorých východiskom je takisto špan. huracán prevzatý z  indián. hurakán. Preto sa význam slov orkán, uragán hurikán v slovníkoch vykladá synonymne (porov. výklad všetkých troch slov v lexikografických príručkách na stránke nášho ústavu slovniky.juls.savba.sk). Slovo orkán sa popri slove uragán uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu už od roku 1940. Hurikán je miestny názov tropického cyklónu nad strednou časťou Atlantického oceánu a karibskou oblasťou s priemernou rýchlosťou 119 km/h. Výrazom orkán sa označuje vietor s priemernou rýchlosťou 118 km/h a viac; je to najvyšší, 12. stupeň Beaufortovej stupnice sily vetra. Možno doplniť, že tropický cyklón v juhovýchodnej Ázii sa nazýva tajfún

Pomenovaniam vetra sa venovala M. Ivanová-Šalingová v časopise Kultúra slova (1980, č. 2, s. 38 – 44), ktorý je sprístupnený na stránke nášho ústavu  http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/.


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu orkán