Otázka:

Ako sa skloňuje meno Rousseau?

Heslá:

Rousseau

Odpoveď:

Priezvisko francúzskeho filozofa, ktorého celé meno je Jean-Jacques Rousseau, čítame [rusó]. Výslovnosťou sa zaraďuje medzi mužské priezviská zakončené na dlhé ó, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap tak, že príslušné prípony pridávame k celému priezvisku: Rousseau – (od) Rousseaua, Rousseauovi, (čítať) Rousseaua, (o) Rousseauovi, (s) Rousseauom.

 


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rousseau