Otázka:

Je slovo dominúť spisovné?

Heslá:

dominúť, domíňať

Odpoveď:

Vo význame „postupne minúť, pomíňať“ možno použiť sloveso domíňať, ktoré vyjadruje dokonavý dej a istým spôsobom je tak predponovým náprotivkom nedokonavého slovesa míňať vo význame „spotrebúvať“. 


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dominúť