Otázka:

Chcela by som sa opýtať, prečo sa v slove čitateľský píše krátke i, keď je odvodené od slova čítať, v ktorom je dlhé í.

Heslá:

čitateľ, pisateľ, kazateľ, vydavateľ

Odpoveď:

Prídavné meno čitateľský je odvodené od slova čitateľ, ktoré patrí medzi mužské podstatné mená zakončené na -teľ. Tieto podstatné mená sa tvoria od slovesného neurčitkového kmeňa, pričom dlhá samohláska alebo dvojhláska slovesného základu sa pri väčšine z nich zachováva, napr. bádať – bádateľ, objednávať – objednávateľ, vychovávať – vychovávateľ, násobiť – násobiteľ, zamestnávať – zamestnávateľ, ale pri niektorých slovách staršieho pôvodu sa kráti, napr. písať – pisateľ, kázať – kazateľ, zastúpiť – zastupiteľ, vydávať – vydavateľ. Do tejto skupiny patrí aj slovo čitateľ odvodené od slovesa čítať. Kvantita základného slova na -teľ sa zachováva aj v odvodených slovách, čiže aj v prídavných menách, porov. bádateľ – bádateľský, objednávateľ – objednávateľský, vychovávateľ – vychovávateľský, násobiteľ – násobiteľský, zamestnávateľ – zamestnávateľskýpisateľ – pisateľský, kazateľ – kazateľský, zastupiteľ – zastupiteľský, vydavateľ – vydavateľský. Keďže prídavné meno čitateľský je utvorené od slova čitateľ, je v ňom krátke i


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čitateľ