Otázka:

Názov liečebnej metódy poznám v podobe aromaterapia alebo arómaterapia, ale redaktorka ho v texte opravila na arómoterapia. Je to správne?

Heslá:

arómoterapia, hlavohruď, gumokov, ropovod, slávobrána

Odpoveď:

Správny je názov arómoterapia, ktorý (v tejto podobe) zachytáva aj Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006). Zložené slovo arómoterapia vzniklo zo slova aróma odtrhnutím koncovky -a a pripojením spájacej hlásky -o- a slova terapia. Takto vznikli napr. zložené podstatné mená gumokov, ropovod, hlavohruď, slávobrána. V zloženine arómoterapia sa zachováva dlhé ó podľa odvodzovacieho základu slova aróma.


Otázka z 17. 04. 2020 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu arómoterapia