Otázka:

Zle sa mi počúva, keď v správach o počasí hovoria, že v Lieseku namerali takú a takú teplotu. My na Orave hovoríme v Liesku, z Lieska.

Heslá:

Liesek, v Lieseku/Liesku

Odpoveď:

Názov slovenskej obce Liesek má pôvod v nárečovom slove liesek vo význame „malý les, lesík“ (v poľštine lasek), čo vysvetľuje úzus skloňovania názvu obce na Orave s vynechávaním samohlásky e, t. j. z Lieska, v Liesku. Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -sek sa však v slovenčine spravidla skloňujú so zachovávaním samohlásky e, napr. odsek – v odseku, úsek – v úseku, výsek – vo výseku, priesek – v prieseku, Hronsek – v Hronseku aj parsek (astronomická jednotka dĺžky) – v parseku. Obyvatelia iných častí Slovenska, ktorí si neuvedomujú významový súvis názvu Liesek s malým lesom, skloňujú väčšinou tento názov rovnako ako ostatné podstatné mená zakončené na -sek. V Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk, sa pri názve obce Liesek uvádzajú so zohľadnením miestneho úzu dvojtvary, čo znamená, že spisovnej slovenčine zodpovedajú oba spôsoby skloňovania názvu obce Liesek – so zachovávaním vkladnej samohlásky e aj s jej vynechávaním – z Lieseka z Lieska, v Lieseku i v Liesku.          


Otázka z 28. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Liesek