Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše názov obyvateľa severnej Európy, keď severná Európa sa píše s malým s? Je to severoeurópan alebo Severoeurópan?

Heslá:

severná Európa, Severoeurópan

Odpoveď:

 

                 Pomenovanie obyvateľa severnej časti Európy v podobe Severoeurópan sa považuje za obyvateľské meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, kapitolu 1.3.1. Mená ľudí a živých bytostí, bod 2).


Otázka z 28. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu severná Európa