Otázka:

Ako sa skloňuje cudzie ženské meno Allie?

Heslá:

Hillary, Natali, Whitney, Allie, privlastňovacie prídavné meno, skloňovanie cudzích mien

Odpoveď:

 

V slovenčine sa skloňujú iba tie ženské rodné mená, ktoré sú zakončené na samohlásku -a, napr. Anna – od Anny – k Anne atď. Ženské mená s iným zakončením sú v slovenčine nesklonné, napr. Hillary, Natali, Whitney, Allie – od Hillary, Natali, Whitney, Allie – k Hillary, Natali, Whitney, Allie atď.

  Aj od takýchto cudzích mien však môžeme utvoriť privlastňovacie prídavné meno typu matkin s príponou -in, -ina, -ino. Hláska na konci mena (zapísaná písmenami y, i, ye, ie) sa v takých prípadoch pred príponou -in, -ina, -ino spravidla vynecháva, napr. Hlliary – Hillarin dom, Natali – Natalina dcéra, WhitneyWhitnino auto, Allie – Alline knihy.


Otázka z 27. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Hillary