Otázka:

Učíme sa určovať hlásky a pri slove fialôčka si nie sme istí, koľko je v ňom dvojhlások a koľko samohlások a spoluhlások (znelých neznelých a nepárových znelých).

Heslá:

určovanie hlások, fialka, fialôčka, dvojhlásky, samohlásky, spoluhlásky

Odpoveď:

 

V slove cudzieho pôvodu fialka nie je dvojhláska ia, ale sú tu pri sebe dve samohlásky a. Takisto v zdrobnenine fialôčka nie je dvojhláska ia (rozdeľujeme na slabiky fi-a-lôč-ka), je v ňom iba jedna dvojhláska ô. V slove fialôčka sú 3 samohlásky (i, a, a), 1 dvojhláska (ô) a 4 spoluhlásky (f, l, č, k) – z toho 3 neznelé párové spoluhlásky (f, č, k) a jedna znelá nepárová (l), ktorá sa nazýva aj zvučná.


Otázka z 27. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu určovanie hlások