Otázka:

Uplatňuje sa v slove krídla pravidlo o rytmickom krátení?

Heslá:

pravidlo o rytmickom krátení, rytmické krátenie, krídla, mestá, miesta

Odpoveď:

Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole Prehľad uplatňovania pravidla o rytmickom krátení a výnimiek z neho sa uvádza, že pravidlo o rytmickom krátení sa uplatňuje okrem iných uvedených prípadov aj v nominatíve, datíve, akuzatíve a lokáli množného čísla podstatných mien stredného rodu (porov. mestá – mestám – mestá – o mestách, ale miesta – miestammiesta – o miestach). Ako vidno, pri skloňovaní podstatného mena miesto, ktorého odvodzovací základ sa končí na dlhú slabiku (s dvojhláskou ie), sa ohýbacie prípony skracujú. Podobne aj pri podstatnom mene krídlo sa po dlhej slabike kríd- pádové prípony skracujú. V tvare krídla sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení: krídla – krídlam – o krídlach.          


Otázka z 27. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pravidlo o rytmickom krátení