Otázka:

Ako sa správne nazýva miestnosť na lodi, v ktorej je kormidlo? Je to kormidlovňa alebo kormidelňa?

Heslá:

kormidelňa, kormidlovňa, kormidelný, kormidlový, kormidlo

Odpoveď:

 

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zv., písm. h – l, 2011), ktorý nájdete na našej stránke slovniky.juls.savba.sk, sa uvádza názov miestnosti na kapitánskom alebo navigačnom mostíku lode, v ktorej kormidelník ovláda kormidlo, iba v podobe kormidelňa, ale v jazykovej praxi sa používa aj podoba kormidlovňa, ktorá je takisto správne utvorená (ako strojovňa) a zaužívaná. Obe podoby zodpovedajú spisovnej slovenčine.

            V tom istom slovníku sa uvádzajú dve podoby vzťahového prídavného mena s významom „vzťahujúci sa na kormidlo“, a to kormidelný (napr. kormidelný stroj; kormidelné koleso; kormidelná páka) aj kormidlový (napr. kormidlový systém plavidla; kormidlový stroj; kormidlové koleso; kormidlová páka).


Otázka z 27. 03. 2020 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kormidelňa